Josep M. Palau Arnau

 
Perfil
 • Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (UAB)
 • Postgraduat en Administració Pública (UPF)
 • Màster en desenvolupament Local i Regional (UB)
 • Diploma d'Expert en Desenvolupament Local (OIT)
 • Cursos de Doctorat en Creació, Estratègia i Gestió d'Empreses (UAB)
 • Postgraduat en Hisenda Autonòmica i Local: Pressupost, Comptabilitat i Control (UB)
 • Estudiant de Grau en Dret (UOC)
Trajectòria professional
 • Regidor de l'Ajuntament d'Igualada (des de juny 2015 a l'actualitat)
 • Tècnic de Secretaria i Intervenció a l'Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles (en comissió de Serveis, des de març 2015 fins a l'actualitat)
 • Responsable de Control Intern, Extern i Auditoria Financera del Consorci Sociosanitari d'Igualada (2012-2015)
 • Cap del Servei d'Organització, Qualitat i Control de Gestió de l'Ajuntament d'Igualada (2011-2015)
 • Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (2007-2011)
 • Alcalde i regidor d'Hisenda de Jorba
 • Cap del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada (1995-2007)
 • Tècnic del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada (1993-1995)
 
Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 25/06/2018