Meritxell Bros Font

 

Formació reglada i específica rellevant

 • Llicenciada en Administració i Direcció d'Empresa per la Universitat Oberta de Catalunya (2011)

 • Estudiant Màster en MBA per la EAE Business School (actualitat)

 • Curs sobre Estabilitat pressupostària i autonomia de gestió de les entitats públiques de Salut (2015)

 • Formació en Liquidació pressupostaria en l'àmbit de la Salut Pública (2013)

 • Formació en Contractació pública per entitats sanitàries i socials (2012)

Trajectòria professional
 • Directora economicofinancera del Consorci Sanitari de l'Anoia ( 2017 – actualitat)

 • Cap de control de gestió econòmica del Consroci Sanitari de l'Anoia (2012-2017) 

 

        Data Actualització: Juny 2017

Formació reglada i específica rellevant

 • Diplomatura en Relacions Laborals. Universitat de Barcelona.
 • Màster en Direcció de Recursos Humans i Consultoria en les organitzacions. Fundació Bosc i Gimpera de la Universitat de Barcelona.
 • Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals. I.E.S.E. de Barcelona.
 • Curs de Dret del Treball. Universitat de Barcelona.
 • Curs de Procediment Laboral i Administratiu. Col·legi Graduats Socials de Barcelona.
 • Gestió operativa de personal. Escola E.M.I. de Barcelona.
 • Estratègies de Negociació. Confemetal de Madrid.
Trajectòria professional
 • Directora de Recursos Humans del Consorci Sanitari de l'Anoia (2008 a l'actualitat)
 • Directora executiva de l' Assessoria Laboral Mas Gabarró, S.L. (2004 a 2007)
 • Directora de Recursos Humans de la Corporació Sanitària Clínic (1999 a 2003)
 • Cap de Relacions Laborals de l'Institut Universitari Dexeus, S.A. (1984 a 1999)
 • Tècnic de la Gestoria Sotorres (1973 a 1984)

   

  Data Actualització: Febrer 2016

 •  

 

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 20/06/2018