Reordenació territorial de les urgències

La majoria de les urgències que es produeixen a la comarca poden ser resoltes pels professionals dels equips d'atenció primària, que disposen dels equipaments i dels coneixements adients.

A l'Anoia, primària i hospital treballen per conscienciar la ciutadania que les urgències de poca gravetat s'han d'atendre als CAP o Consultoris

 

El Departament de Salut ha treballat des de fa temps conjuntament amb la xarxa de proveïdors de serveis sanitaris una reordenació i reorganització de l'atenció urgent arreu del territori, reordenació que s'està implementant arreu del País.

Un dels punts claus del model és informar la ciutadania perquè els pacients sàpiguen decidir correctament quan cal anar a les urgències hospitalàries i quan tenen una afectació que poden resoldre als seus CAP i consultoris, on seran atesos per professionals que tenen la qualificació i els recursos adients.

A l'Anoia, l'atenció primària i l'hospital treballen conjuntament amb l'objectiu comú d'informar i conscienciar a la població per a un ús més adequat dels serveis sanitaris. En aquest sentit davant d'una petició d'atenció (en horari d'obertura dels CAP) que si bé és percebuda com urgent pel ciutadà, un cop valorada pel professional, és identificada com d'un baix nivell de gravetat; el lloc on hauria de ser atesa de manera preferent seria al Centre d'Atenció Primària que té de referència.    

Les demandes d'atenció urgent que consulten a un servei d'urgències hospitalari i que són valorades com d'un baix nivell de gravetat, s'informa al pacient i se li ofereix la possibilitat de ser adreçat al CAP que té de referència, on serà atès en el menor temps possible pel seu equip d'atenció primària.

Així es ve fent des del mes d'abril de 2017 als usuaris dels CAP de la ciutat d'Igualada, tant el CAP Nord com el CAP Igualada Urbà. En aquest punt cal recordar que el CAP  Igualada Urbà disposa de servei de Radiodiagnòstic diari  de 8 a 20 hores.

En el decurs de les properes setmanes, s'hi afegiran els usuaris del CAP Vilanova del Camí.

Accions com aquesta, que ara s'ha iniciat a l'Anoia, ja fa molt de temps que s'estan realitzant en altres comarques de la Regió Sanitària Catalunya Central  presentant bons resultats; tant amb la satisfacció dels ciutadans, que veuen reduït el seu temps d'espera per a ser atesos, com pel servei d'urgències hospitalàries que veuen alliberada una part de la pressió assistencial en benefici dels usuaris que presenten afectacions de major gravetat. 

 

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 25/06/2018