Un treball multicèntric publicat a la Revista de la Societat Europea de genoll exposa com poder minimitzar les infeccions en cirurgia del LCA

El treball “Contamination occurs during ACL graft harvesting and manipulation, but it can be easily eradicated” publicat a la Revista Oficial de la Societat Europea de genoll (Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy) exposa algunes mesures tècniques que permeten disminuir pràcticament a zero el risc d'infecció en cirurgia del lligament encreuat anterior. 

El treball ha estat realitzat entre especialistes de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Parc de Salut Mar i del Consorci Sanitari de l'Anoia com són: Daniel Pérez-Prieto, Maria E. Portillo, Raúl Torres-Claramunt, Xavier Pelfort, Pedro Hinarejos i Joan C. Monllau. Cal destacar també la col·laboració de l'Amparo Garcia, microbiòloga del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Anoia, Garraf i Alt Penedès.

Dr. Daniel Pérez Prieto i Dr. Xavier Pelfort
Dr. Daniel Pérez Prieto i Dr. Xavier Pelfort

Minimitzant la infecció

La cirurgia del lligament encreuat anterior és molt prevalent en el nostre àmbit. A més, sol afectar a població jove, esportista i amb una incidència significativament superior en dones que en homes. La infecció en aquesta cirurgia sempre és una complicació temible, ja que obliga a una nova intervenció quirúrgica i un alentiment en el procés de recuperació del pacient.

Històricament, els índexs d'infecció que es produeixen en aquesta cirurgia estan entre l'1% i el 2%.

Una de les característiques d'aquesta intervenció és que després de l'extracció dels tendons que s'utilitzaran per reconstruir el lligament (tendons isquiotibials o tendó rotulià), cal preparar aquests tendons en una taula de treball durant uns 10 o 15 minuts per poder convertir-los en el lligament que s'introduirà al genoll per via artroscòpica.

En aquest treball, s'ha confirmat que és durant aquest període de 10 o 15 minuts quan existeix més risc de contaminació del lligament per part de diferents microorganismes. El risc de contaminació en aquest moment de la intervenció pot arribar al 14%.

En un grup de 50 pacients provinents del Parc de Salut Mar i de l'Hospital d'Igualada, s'ha pogut confirmar que la utilització d'un antibiòtic tòpic aplicat directament sobre el lligament durant aquest període (Vancomicina) ha reduït aquest índex de contaminació al 0% i, per tant, cal esperar que els índexs d'infecció després de la intervenció tendeixin també al 0%. Aquest protocol quirúrgic s'està aplicant als dos centres des de fa uns dos anys, període en el qual, de moment, no s'ha registrat cap cas fins al moment.

És d'esperar la generalització de l'ús d'aquest protocol en altres centres ben aviat.
 

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 19/06/2018