Pla de comunicació

La comunicació ha de passar de ser una simple forma de fer visible el centre i les seves activitats a constituir un factor estratègic de primer ordre.

L´objectiu bàsic d´un Pla de comunicació és l´establiment dels criteris que s´han d´aplicar a les accions concretes de comunicació. Aquest Pla identifica les accions necessàries per dur a terme una comunicació horitzontal, vertical, interna i externa, en base a la missió, valors i objectius estratègics del nostre centre i ajustant-se a les eines de que disposem.

El Pla de Comunicació és un instrument viu, que cal adequar-lo contínuament a les situacions canviants del centre, de la societat, dels plans o activitats que sorgeixen, de nous instruments o eines que evolucionen, que es milloren, i de les línies estratègiques que la direcció marqui per a aquell any.

L´Àrea de Comunicació del CONSORCI SANITARI DE L´ANOIA es marca, anualment, uns objectius concrets i mesurables.

Aquests objectius formen part de la política estratègica corporativa i giren al voltant de:

Comunicació externa

· L´abordatge de les xarxes socials per tal de potenciar la marca del CSA, promoure els recursos i serveis, promoure la salut i generar conversa activa.

· Fomentar i augmentar la publicació científica dels seus professionals

· Participar i ser més proactius en la participació d´actes, jornades i dies mundials conjuntament amb altres entitats locals

· Augmentar la difusió de l´activitat privada

Comunicació interna

· Fomentar el treball en xarxa, mitjançant campanyes d´utilització de la pròpia intranet, publicació dels resultats de les comissions i grups de treball, etc.

· Augmentar el sentiment de pertinença a l´organització, mitjançant la programació d´activitats lúdiques, etc.

Olga Font

Responsable de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa

 

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 25/06/2018