Segona opinió mèdica

El Decret 125/2007 de 5 de juny, regula l'exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica.
La segona opinió mèdica és un informe mèdic emès a petició de la persona malalta o de les persones que puguin actuar en el seu nom i que té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d'especial gravetat.
Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 20/06/2018