Benvingut/uda al Portal de Transparència del Consorci Sanitari de l'Anoia

La LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern instaura, entre altres, el dret ciutadà d'accés a la informació pública, entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Les persones tenen així dret a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per aquesta Llei. La informació es comunicarà al sol·licitant, preferentment de forma electrònica.

En aquesta secció del Portal de Transparència es publicaran també aquelles informacions que puguin tenir interès general, i/o siguin demanades amb més freqüència per via de l'exercici d'aquest dret d'accés a la informació pública, quedant així disponibles per al conjunt de la ciutadania.

Els navegadors recomanats per a aquesta web són Internet Explorer o el Google Chrome.

Informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica
En el cas del CSA no procedeix

Informació relativa a les subvencions i ajuts públics
En el cas del CSA no procedeix

Podeu fer la sol·licitud d'informació al Portal de Transparència de la Generalitat, a través d'aquest formulari o de forma presencial a la nostra Unitat d'Atenció al Ciutadà.

                                                                                       Canal denúncia (whistleblowing)

Hospital d'Igualada
Av. Catalunya, 11 - 08700 Igualada

Informació institucional

Govern

Marc Laboral

Catàleg de Serveis

Polítiques i estratègies

Notícies (permanentment actualitzat)


Informació econòmica i estadística

Informació de gestió

Informació contractació i convenis


Informació de Resultats

Qualitat

Memòries d'activitat