Perfil

Formació reglada i específica rellevant

 • Màster en Salut Pública (àrea d'Administració i organització sanitària) (UB)
 • Especialitat en Medicina Preventiva i Salut pública
 • Diplomatura en Sanitat (Generalitat de Catalunya)
 • Diplomatura en Bioestadística (UAB)
 • ​Llicenciatura en Medicina i Cirurgia (UAB)

Trajectòria professional

 • Director assistencial extrahospitalari del Consorci Sanitari de l’Anoia (juliol 2020)
 • Director Assistencial Consorci Sanitari de l'Anoia (2016 fins a juliol 2020)
 • Vocal en el Comitè editor de la Revista de Calidad Asistencial (1999 a l'actualitat)
 • Professor Associat de la Unitat de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Rovira i Virgili (1998 a l'actualitat)
 • Director Assistencial Corporació de Salut Maresme i la Selva (2015-2016)
 • Subdirector Assistencial Hospital Universitari Vall d'Hebron (2012-2015)
 • Director Mèdic Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (2008-2012)
 • Subdirector Assistencial Hospital Universitari Vall d'Hebron (2005-2008)
 • Director Hospital Universitari Sant Joan. Grup SAGESSA (2001-2005)
 • Sots gerent de nivells i processos assistencials. Grup SAGESSA (1998-2001)
 • Adjunt a Direcció Sistemes d'Informació Grup SAGESSA (1991-1993)

Data Actualització: juliol 2020