Perfil

Formació reglada i específica rellevant

 • Diplomatura en Relacions Laborals. Universitat de Barcelona.
 • Màster en Direcció de Recursos Humans i Consultoria en les organitzacions. Fundació Bosc i Gimpera de la Universitat de Barcelona.
 • Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals. I.E.S.E. de Barcelona.
 • Curs de Dret del Treball. Universitat de Barcelona.
 • Curs de Procediment Laboral i Administratiu. Col·legi Graduats Socials de Barcelona.
 • Gestió operativa de personal. Escola E.M.I. de Barcelona.
 • Estratègies de Negociació. Confemetal de Madrid.

Trajectòria professional

 • Directora de Recursos Humans del Consorci Sanitari de l'Anoia (2008 a l'actualitat)
 • Directora executiva de l' Assessoria Laboral Mas Gabarró, S.L. (2004 a 2007)
 • Directora de Recursos Humans de la Corporació Sanitària Clínic (1999 a 2003)
 • Cap de Relacions Laborals de l'Institut Universitari Dexeus, S.A. (1984 a 1999)
 • Tècnic de la Gestoria Sotorres (1973 a 1984)

Data Actualització: Febrer 2016