El Consorci Sanitari de l'Anoia i la Fundació Sanitària d'Igualada han establert una aliança estratègica en matèria d'investigació, recerca, docència, formació i intercanvis científics.

Els àmbits en el que estan subjecte aquesta aliança són: la investigació i la recerca, la docència, la formació, els intercanvis científics, la difusió de coneixement i el foment i divulgació d'innovacions en l'àmbit científic general i especialment en el camp de la salut.

Les activitats concretes són:

  • Promoure la coordinació entre els recursos, objectius i fórmules per implementar-los.
  • Donar suport al desenvolupament d'activitats de recerca en l'àmbit del CSA, des de la realització de assajos clínics a activitats de recerca pròpia, promovent la vinculació de grups de treball de professionals a xarxes específiques de recerca.
  • Promocionar trobades d'intercanvi científic al CSA i de professionals del CSA en les seves diverses especialitats i camps d'expertesa.
  • Donar suport a la formació del personal dependent d'ambdues institucions, en especial en l'adquisició d'habilitats i metodologia de recerca i comunicació de treballs científics.
  • Sonar suport a les activitats assistencials del CSA vinculades a les matèries objecte d'aliança.
  • Articular una aliança específica en política laboral adaptada als objectius compartits pel CSA i l'FSI en el seu territori d'influència, així com especialment a les necessitats de l'Hospital d'Igualada i els seus professionals sanitaris en l'àmbit del coneixement, la recerca i la formació, d'acord amb les previsions de l'article 8.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
  • Fer ampliacions puntuals de la col·laboració amb altres entitats i institucions interessades, en funció del projecte específic de què es tracti.