Convocatòria externa 2022 del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim de contractació laboral

Les persones interessades a ser candidates hauran de presentar la documentació dins del termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l’anunci al DOGC (del 16 al 30 de desembre 2022).

Lloc de presentació de la documentació: Àrea de Recursos Humans del Consorci Sanitari de l'Anoia, Av. Catalunya 11 - 08700 Igualada.