Convocatòria externa 2019 del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim de contractació laboral