Convocatòria externa 2022 del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim de contractació laboral

Director/a Serveis Generals i Infraestructures - Ref. DirSerGen 1

Director/a Servei de Medicina Interna i Especialitats - Ref. DirMed 1

Director/a Servei de COT - Ref. DirCot 1

Farmacèutic/a en Farmàcia Hospitalària - Ref. Farm 4

Farmacèutic/a en Farmàcia Hospitalària- Ref. Farm 5

Metge/ssa Especialista en Anestesiología i Reanimació - Ref. Antestesi 2

Metge/ssa Especialista en Anestesiología i Reanimació - Ref. Antestesi 11

Metge/ssa Especialista en Anestesiología i Reanimació - Ref. Antestesi 13 

Metge/ssa Especialista en Anestesiología i Reanimació - Ref. Antestesi 4

Metge/ssa Especialista en Anestesiología i Reanimació - Ref. Antestesi 10

Metge/ssa Especialista en Anestesiología i Reanimació - Ref. Vascular 1

Metge/ssa Especialista en Aparell Digestiu - Ref. Digestiu 1

Metge/ssa Especialista en Aparell Digestiu - Ref. Digestiu 2

Metge/ssa Especialista en Cardiologia - Ref. Cardiologia 2

Metge/ssa Especialista en Cardiologia - Ref. Cardiologia 3

Metge/ssa Especialista en Cirugia General - Ref. CIR 1

Metge/ssa Especialista en Cirugia General - Ref. CIR 11

Metge/ssa Especialista en Cirugia Ortopèdica i Trauma. - Ref. COT 12

Metge/ssa Especialista en Diagnòstic per la Imatge. - Ref. RX 5

Metge/ssa Especialista en Diagnòstic per la Imatge. - Ref. RX 1

Metge/ssa Especialista en Diagnòstic per la Imatge. - Ref. RX 2

Metge/ssa Especialista en Diagnòstic per la Imatge. - Ref. RX 3

Metge/ssa Especialista en Geriatria o Medicina Interna. - Ref. PADES 1

Metge/ssa Especialista en Medicina Esportiva. - Ref. UME 1

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. - Ref. MedFami 7

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. - Ref. Urgencias 2

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. - Ref. Urgencias 1

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. - Ref. Urgencias 5

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. - Ref. Urgencias 3

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. - Ref. Urgencias 4

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. - Ref. Urgencias 6

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunit.-SEM. - Ref. SEM 1

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. HaD 1

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. MediGU 1

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 4

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 11

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 5

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 6

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 7

Metge/ssa Especialista en Neurologia - Ref. Neurologia 1

Metge/ssa Especialista en Oftalmologia - Ref. Oftalmo 1

Metge/ssa Especialista en Oftalmologia - Ref. Oftalmo 3

Metge/ssa Especialista en Pediatria i les seves Àrees Espec. - Ref. Pedi 3

Metge/ssa Especialista en Pediatria i les seves Àrees Espec. - Ref. Pedi 1 t

Metge/ssa Especialista en Pediatria i les seves Àrees Espec. - Ref. Pedi 1

Metge/ssa Especialista en Pediatria i les seves Àrees Espec. - Ref. Pedi 2

Metge/ssa Especialista en Psiquiatria - Ref. Psiquiatria 1

Metge/ssa Especialista en Psiquiatria - Ref. Psiquiatria 2

Metge/ssa Especialista en Psiquiatria - Ref. Psiquiatria 4

Metge/ssa Especialista en Psiquiatria - Ref. Psiquiatria 5

Metge/ssa Especialista en Urologia - Ref. Uro 2

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 2

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 6

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 7

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 9

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 11

Responsable Rehabilitacó - Ref. ResFis 1

Diplomat/da en Fisioteràpia - Ref. Rehresp 8

Treballador/a Social - Ref. TrebSocial 1

Diplomat/da en Infermeria i Tècnic/a en Diag. per la Imatge - Ref. DUI RX 3

Terapeuta Ocupacional - Ref. TeraHD 1

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI AA

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI AB

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI AC

Diplomat/da en Infermeria - Ref. URG DUI W

Diplomat/da en Infermeria - Ref. UGA DUI Z

Diplomat/da en Infermeria - Ref. URG DUI J

Diplomat/da en Infermeria - Ref. UVI DUI V

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI PADES 1

Diplomat/da en Infermeria - Ref. MED I DUI 3

Diplomat/da en Infermeria - Ref. MED II DUI 6

Diplomat/da en Infermeria - Ref. CIR DUI 3

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI CT 1

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI CT 2

Diplomat/da en Infermeria - Ref. QUIRÒFAN DUI 1

Diplomat/da en Infermeria - Ref. MED II DUI 6t

Diplomat/da en Infermeria - Ref. CIR DUI 3t

Diplomat/da en Infermeria - Ref. CIR DUI T

Diplomat/da en Infermeria - Ref. MATERN DUI Y

Diplomat/da en Infermeria - Ref. UGA DUI Q

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI UGA 2

Diplomat/da en Infermeria - Ref. MED II DUI S

Diplomat/da en Infermeria - Ref. CONVA DUI K

Diplomat/da en Infermeria - Ref. MED I DUI A

Diplomat/da en Infermeria - Ref. CONVA DUI X

Diplomat/da en Infermeria - Ref. UCI DUI I

Diplomat/da en Infermeria - Ref. CIR DUI P

Diplomat/da en Infermeria - Ref. MED I DUI R

Responsable Àrea Qualitat i Seguretat del Pacient - QPacient 1

Tècnic/a en Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear - Ref. RNM TECRX 4

Tècnic/a en Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear - Ref. RNM TECRX 5

Tècnic/a en Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear - Ref. MAMO TECRX 6

Tècnic/a en Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear - Ref. MAMO TECRX 7

Tècnic/a en Integració Social - Ref. TECINSOCAP 7

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. SEMICRITICS TCAI A

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. MED I TCAI 3

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. MED II TCAI 6

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. MED I TCAI 3t

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. MED II TCAI 6t

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. CIR TCAI 3

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. MED I TCAI C

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. MED I TCAI P

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. HDIAQUIR 1

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. MATERNO TCAI L

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. CONVA TCAI X

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. UGA TCAI S

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. UGA TCAI F

Tècnic/a Cures Auxiliar Infermeria - Ref. MED I TCAI G

Cap Serveis Generals i Medi Ambient - Ref. CAPSERVGEN 1

Tècnic/a Comunicació i Premsa - Ref. COMUNPREMSA 1

Oficial Administratiu/va - Ref. ADMSERVGEN 1

Oficial Administratiu/va - Ref. ADMDOCCLINICA 1

Oficial Administratiu/va - Ref. ADMFACTURACIÓ 5

Auxiliar Administratiu/va - Ref. ADMCOMPRES 2

Auxiliar Administratiu/va - Ref. ADMCRIBATGE 2

Auxiliar Administratiu/va - Ref. URGENC 2

Auxiliar Administratiu/va - Ref. ADMHOSP 1

Subaltern d'Oficis - Ref. Bugaderia 1

Portalliteres - Ref. 2ª PLANTA PLL 1