Metges/sses especialistes en Aparell Digestiu

Per a la seva Unitat de Digestologia que està organitzada en tres àrees funcionals:

 • Unitat de Digestologia de Malaltia Inflamatòria Intestinal
 • Unitat Funcional d'Hepatologia
 • Unitat Funcional d'Endoscòpia Digestiva Avançada

Els/Les candidats/es hauran de complir els requisits de llicenciat/da o grau en Medicina i Cirurgia, disposar del títol d'especialista en Aparell Digestiu (via  MIR o disposar de la corresponent homologació).

Es valorarà:

 • Formació en via biliar i pancreàtica, tant diagnòstica com terapèutica.
 • Formació en tècniques de resecció de lesions colòniques.
 • Experiència professional demostrable en unitat de digestologia de malaltia inflamatòria intestinal i/o en unitat funcional d'hepatologia i/o en unitat d'endoscòpia digestiva avançada.
 • Formació contínua complementària.
 • Capacitat organitzativa i de recerca.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements del programa SAVAC.
 • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

S'ofereix: Contracte laboral a jornada completa més jornada d'atenció complementària, incorporació immediata segons disponibilitat, retribució i carrera professional segons conveni col·lectiu SISCAT.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar Cv a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat indicant referència Digestiu. Data límit presentació de candidatures 10 d'abril de 2022.