Convocatòria de Metge/ssa per al Servei d'Urgències i Emergències

Els/les candidats/es hauran de complir el requisit de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia.

Es valorarà:

Experiència en servei d'urgències, emergències (SEM), medicina interna o atenció primària.

  • Màster en emergències/urgències extrahospitalàries.
  • Formació contínua complementària.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrita, adequat a les funcions.

S'ofereix:

Contracte laboral a jornada completa o parcial amb jornades de 12 hores en torn de Dia o Nit, adaptable i carrera professional segons Conveni de la Sanitat Concertada, docència i formació.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat indicant referència Urgències.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal.