COORDINADOR/A DE LA UNITAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

El/la Coordinador/a de la Unitat d'Atenció al/a la Ciutadà/ana donarà resposta a les necessitats internes del departament i s'implicarà en aquells aspectes que requereixin un suport addicional. Confeccionarà estadístiques i farà seguiment de la correcta implementació de nous circuits interns. Treballant alineat/da als objectius establertes dins del departament.

Els/les candidats/es hauran de complir els requisits de FP2 o CFGS en Administració o Finances, Assistència a la Direcció o similar i experiència professional acreditada mínima de dos anys en una Unitat d'Atenció al Ciutadà preferiblement en l'àmbit sanitari.

Es valorarà:

  • Experiència en processos de gestió de PAO's.
  • Coneixements en drets Arcopol, Llei d'Arxius i Protecció de Dades.
  • Coneixement de gestió i tràmits amb el CatSalut, ICS, Síndic de Greuges, ...
  • Formació específica en gestió i atenció de clients.
  • Capacitat resolutiva, gestió del temps, treball en equip i autonomia.
  • Ofimàtica i ús de xarxes socials a nivell avançat.
  • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

S'ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa i jornada partida, incorporació immediata, carrera professional segons conveni de la Sanitat Concertada i formació.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat indicant referència CoordUAC.