Metge/ssa especialista en Geriatria

S'incorporarà a l'equip de Geriatria, Atenció Pal·liativa i Dependència de la Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria de l'Hospital Universitari d'Igualada, desenvolupant les diferents línies de treball (Unitat Geriàtrica d'Aguts Medico-Quirúrgica, Subaguts, Unitat de Recuperació Funcional, Unitat Cures Pal·liatives, UFISS, PADES, Unitat de Coordinació de Fractures, Unitat d'Onco/Hematogeriatria, Avaluació de la Fragilitat i Unitat de Cronicitat Avançada)

Els/les candidats/es hauran de complir els requisits de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d'especialista en Geriatria (via MIR o disposar de la corresponent homologació).

Es valorarà:

  • Experiència professional acreditada en l'àrea de geriatria
  • Màster Oficial en Cures Pal·liatives
  • Màster Oficial en Geriatria i Gerontologia
  • Formació contínua complementària
  • Capacitat organitzativa i de recerca
  • Capacitat de treball en equip
  • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions

S'ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa més atenció continuada, incorporació immediata, carrera professional i retribució segons conveni de la Sanitat Concertada, docència i formació.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat indicant referència GERIATRIA. Data límit de presentació de candidatures el 15 d'agost de 2022.