Metge/essa especialista en urologia

En dependència del Director del Servei de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques.

Els/Les candidats/es hauran de complir els requisits de llicenciat/da o grau en Medicina i Cirurgia, disposar del títol d'especialista en Urologia (via MIR o disposar de la corresponent homologació).

Es valorarà:

  • Experiència professional acreditada en l'àrea d'atenció urològica
  • Experiència acreditada en la realització d'exploracions i proves del seu camp.
  • Formació contínua complementària.
  • Capacitat organitzativa i de recerca.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Coneixements en llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

S'ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat, indicant referència Urologia.