TERAPEUTA OCUPACIONAL

Les seves principals funcions seran la prevenció dels riscos derivats de l'hospitalització en la Unitat Geriàtrica d'Aguts Medicoquirúrgica, Unitat de Recuperació Funcional, Unitat de Cures Pal·liatives i Servei de Neurologia; la planificació d'alta, utilitzant la Valoració Geriàtrica Integral (Globalitat, Interdisciplinarietat i Política de Nivells Assistencials); l'adaptació de les activitats de la vida diària i indicació dels productes de suport adients a la situació funcional derivada de la malaltia que donat motiu a l'ingrés; docència i investigació dins l'àmbit de la geriatria i les cures pal·liatives.

Els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits:

  • Diplomat/da o Grau de Terapeuta Ocupacions.
  • Experiència mínima de 6 mesos realitzant funcions de Terapeuta Ocupacional en els darrers 3 anys.

Es valorarà:

  • Formació específica en Geriatria i Neurologia.
  • Formació contínua complementària.
  • Capacitat organitzativa i de recerca.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

S'ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, horari de 3 de matins de 8:00 hores a 16 hores i dues tardes de 14:30 hores a 21:00 hores, incorporació immediata, carrera professional i retribució segons conveni de la Sanitat Concertada i formació.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat indicant referència TOcupacional. Data límit de presentació de candidatures el 18 de juny de 2023