CAP DEL SERVEI D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

El Servei d'Urgències i Emergències és autònom i professionalitzat i que es troba integrat a la dinàmica hospitalària, que realitza més de 60.000 urgències a l'any. També disposa d'una base concertada de SEM.

En dependència del Director Assistencial de l'entitat, el/la Cap del Servei d'Urgències i Emergències serà el responsable de planificar, dirigir, coordinar i avaluar les activitats assistencials que depenen del seu servei.

Els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits:

  • Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia.
  • Disposar del títol d'especialista en Medicina Familiar i Comunitària i/o Medicina Interna i/o Medicina Intensiva (preferentment via MIR).
  • Tenir experiència professional acreditada de 5 anys en un servei d'Urgències.

Es valorarà:

  • Tenir experiència en la direcció i gestió d'equips humans.
  • Disposar de formació complementària especialitzada d'urgències i emergències, de gestió, d'habilitats comunicatives i motivacionals i de tècniques de negociació.
  • Capacitat i experiència docent.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Coneixements del programa SAVAC.
  • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

S'ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV i Avantprojecte d'organització i funcionament del servei que inclogui: anàlisi de situació (entorn intern i extern, actual i futur), descripció de l'estructura de gestió proposada: estructura, organització i recursos, propostes de desenvolupament i objectius a assolir (assistencials, docents i de recerca), les dades necessàries per a la realització del avantprojecte s'hauran de sol·licitar via mail a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat, indicant referència Cap Urgències i Emergències.  Data límit de presentació de candidatures el 15 de setembre de 2023.