Tècnic/a de Recerca

Formarà part de l'Àrea de Gestió del Coneixement la Institució i amb dependència jeràrquica de la Cap de Recerca, Projectes i Innovació de l'entitat i desenvoluparà les següents tasques i funcions:

Funcions:

 • Assessorament metodològic i estadístic en la preparació de projectes de recerca (disseny de l'estudi, mida de la mostra, definició de les variables de l'estudi, protocols i formularis de recollida de dades i pla d'anàlisi estadística)
 • Assessorament i anàlisi estadística en l'execució de projectes de recerca i difusió de resultats (anàlisis descriptius, estadística inferencial, ajustos de models i validació d'instruments de mesura)
 • Buscar finançament per projectes de recerca
 • Donar suport en l'escriptura de publicacions científiques
 • Donar suport en la revisió de projectes de recerca nacionals i europeus des del punt de vista metodològic, de disseny i estadístic
 • Donar suport en la tramitació de sol·licituds: AEMPS, CEIC, estudis post autorització, assaigs clínics i altres autoritats sanitàries

Els candidats/tes hauran de complir els següents requisits:

 • Titulació universitària (diplomat/grau/llicenciat) preferentment en Ciències de la Salut o en Estadística
 • Coneixements informàtics pel que fa al manteniment i explotació de bases de dades
 • Coneixements d'anglès científic. Nivell alt
 • Actitud proactiva i treball en equip

Es valorarà:

 • Estar en disposició del Doctorat
 • Formació (Màster/postgrau) en Salut pública, Epidemiologia, bioestadística o recerca clínica
 • Coneixement en programes d'anàlisi estadístic (SPSS, STATA)
 • Coneixement de programació en R o Python
 • Coneixement de la plataforma REDCap
 • Coneixements d'aspectes legals, ètics i d'altres normatives de la recerca clínica
 • Experiència demostrada en posicions de bioestadística aplicada a la pràctica clínica
 • Expertesa elevada en metodologia i visió clínica i assistencial
 • Català, castellà i anglès llegit i escrit

S'ofereix:

 • Contracte laboral amb dedicació complerta.
 • Incorporació Immediata.
 • Desenvolupament professional i personal dins de la Institució.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/es: Enviar CV a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat indicant referència Tècnic de recerca. Data límit de presentació de candidatures fins a la cobertura de les necessitats.