Metge/essa especialista en Neurologia

En dependència de la Directora de Medicina Interna i Especialitats Mèdiques la seva principal activitat serà de neurologia clínica, englobant les diferents àrees: general, demències, vascular, desmielinizant, neuromuscular, epilèpsia, etc. Realitzant-se l'activitat a planta i a consultes externes i donant-se l'oportunitat de crear un nou projecte en relació als objectius de l'hospital.

Els/Les candidats/es hauran de complir els requisits de llicenciat/da o grau en Medicina i Cirurgia, disposar del títol d'especialista en Neurologia (via MIR o disposar de la corresponent homologació).

Es valorarà:

  • Experiència professional acredita en l'àrea.
  • Experiència en la realització d'exploracions complementàries com EMG, eco doppler TSA i transcraneal.
  • Formació contínua complementària.
  • Capacitat organitzativa i de recerca.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Coneixements en llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

S'ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat, indicant referència Neurologia. Data límit de presentació de candidatures el 15 d'agost de 2019.