PORTAL TRANSPARÈNCIA

Informació institucional

Com ens organitzem i com es governa el Consorci Sanitari de l'Anoia. Plans estratègics i objectius de la institució....
Informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica

El CSA no té cap decisió ni actuació amb rellevància jurídica.
Información relativa a les subvencions i ajuts públics

Al Consorci Sanitari de l'Anoia ni donem ni rebem subvencions; per tant, no se'ns aplica aquest apartat.
Formulari Sol·licitud d'Informació

D'acord amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, qualsevol ciutadà, ...
Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 15/11/2018