Concursos i licitacions administratives

El Consorci Sanitari de l'Anoia és una entitat que, com a consorci, està subjecte al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el qual s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 15/11/2018