Missió, Visió i Valors

La Missió, visió i valors del Consorci Sanitari de l'Anoia, han quedat establerts en la recent redació del nou Pla Estratègic 2013-2015.

  • Missió

La nostra raó de ser és donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones mitjançant una atenció sanitària integral i de qualitat, de forma sostenible i socialment responsable.

El desenvolupament personal i professional del nostre equip humà, conjuntament amb la docència i la innovació, han de ser elements bàsics per a l'assoliment del nostre objectiu.

  • Visió

La nostra visió és ser REFERENT SANITARI de la població, pol d'atracció per als professionals i per a l'activitat docent, amb un alt nivell tècnic i científic en la recerca permanent de la millora i l'eficiència, i reconeguda pel seu tracte humà.

Cercarem aliances i sinèrgies amb altres organitzacions i/o entitats per assolir-ho.

  • Valors

Igualtat: Oferim les mateixes oportunitats a tots els nostres professionals.

Responsabilitat Social Corporativa: Som sensibles a la preservació de l'entorn i generem sinèrgies per una sostenibilitat social.

Orientats als resultats: Fem valoració permanent dels nostres resultats com a base per a la millora contínua.

Actitud innovadora: Promovem i encoratgem les propostes de canvi que aporten millores en l'organització i en els seus resultats.

Orientació al ciutadà: Som una organització compromesa i sensible amb les necessitats dels usuaris a través de la implicació de totes les persones.

Treball en Equip: Tenim capacitat de generar sinèrgies comunes entre diferents àmbits i àrees de coneixement.

Implicació professional i institucional: Som una organització integrada per professionals compromesos i amb esperit corporatiu i compromís de la institució envers el professional.

Creixement i reconeixement professional: Som una organització que genera pràctiques i polítiques orientades al creixement i reconeixement dels professionals.

Transparència: Fem públic el què fem i els nostres resultats.

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 15/11/2018