Ďrgans de Govern, perfil i acords del Consell Rector

El Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) és una entitat participada pel Servei Català de la Salut, l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia i dedicada a la realització d'activitats hospitalàries, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació, al servei de la població resident a la comarca de l'Anoia i a la seva àrea d'influència.

GOVERN CORPORATIU

A continuació descrivim el funcionament del Consell Rector per tal de mostrar el bon govern de l'organització i veure com, des dels òrgans de govern i l'equip directiu, es controla i es dirigeix l'entitat per tal de garantir efectivament una gestió ètica i sostenible.

Consell Rector

L'òrgan superior de govern del Consorci Sanitari de l'Anoia és el Consell Rector, presidit per un representant del CatSalut, Javier Niño, i els vocals del qual representen les entitats consorciades. Les seves principals funcions són l'aprovació del pla general i dels plans plurianuals d'actuació, l'aprovació dels comptes i els pressupostos anuals, la validació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, el nomenament del o la gerent, l'adopció d'acords d'adquisicions de béns mobles i immobles i l'aprovació dels convenis per a la prestació de serveis, entre altres.

Funcionament de l'òrgan de govern

La composició i el funcionament del Consell Rector estan definits als Estatuts del CSA (DOGC. Núm. 3308 18/1/2001). Aquest document estableix la periodicitat de les reunions del Consell i els procediments per a l'adopció d'acords, mitjançant el vot de la majoria dels seus membres. Els consellers i les conselleres no són remunerats.

La composició de les conselleres i consellers manté la proporció següent:

  • Sis representants del Servei Català de la Salut
  • Tres representants de l'Ajuntament d'Igualada
  • Un representant del Consell Comarcal de l'Anoia

Les persones que el conformen:

Pel CatSalut:

Per l'Ajuntament d'Igualada:

Pel Consell Comarcal de l'Anoia:

Secretària del Consell Rector: Sra. Anna Esplà Colet

Gerent del Consorci Sanitari de l'Anoia: Sr. Ferran García i Cardona

Consorci Sanitari de lĺAnoia
Av. Catalunya, 11 Ě 08700 Ě Igualada Ě Barcelona Ě T. 938 075 500
   Declaraciˇ Luxemburgo   AccÚs a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditaciˇ ISO farmÓcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data ˙ltima actualitzaciˇ: 17/01/2019