La vostra opinió

Conèixer la seva opinió és important per a nosaltres.

 

El Pla d'enquestes de satisfacció del CatSalut de persones usuàries dels diferents serveis sanitaris públics, es va començar a implementar l'any 2001.

Disposar de dades objectives per conèixer la satisfacció i la percepció de la qualitat dels serveis sanitaris ens permet avançar en l'adequació dels serveis a les necessitats dels usuaris.

El CatSalut inclou, en els contractes de compra, clàusules de satisfacció amb objectius anuals per tal de progressar en aquells aspectes susceptibles de millorar segons la percepció de les persones usuàries.

Pel que fa al Consorci Sanitari de l'Anoia, posem a la disposició dels nostres usuaris els resultats obtinguts. La publicació té l'objectiu de garantir la transparència informativa cap als nostres usuaris.

Posem a disposició dels usuaris i usuàries auests formularis de suggeriments i reclamacions.

Igualment ens els poden fer arribar personalment a la Unitat d'Atenció al Ciutadà o deixar-los a les bústies que trobaran als nostres centres.

 

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 15/11/2018