Canal Salut: drogues

Aquest nou canal neix amb la voluntat de:

  • Proporcionar informació bàsica i actualitzada sobre conceptes com la droga, dependència, tolerància i altres. Així com sobre les diferents tipologies de substàncies, riscos i danys per la salut, tòpics i mites associats.

  • Proporcionar informació que permeti detectar quan el consum de drogues és problemàtic i a on buscar ajuda, assessorament i tractament.

  • Apropar els recursos de informació, orientació i assistencials a la ciutadania.

  • Difondre les polítiques de drogues, actuacions, programes, activitats formatives i principals resultats dels estudis i investigacions al voltant de les addiccions.

  • Porta d'entrada d'altres projectes webs adreçats a poblacions específiques.

Per més informació: http://drogues.gencat.cat

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 15/11/2018