Dia Internacional contra el Càncer

Des de l'Atenció Primària i l'Hospital es porten a terme diverses accions per a promocionar la salut i impulsar estils de vida saludables per tal d'intentar evitar que aparegui aquesta malaltia.

També es realitzen accions de prevenció secundària que serien aquelles encaminades a una detecció precoç de la malaltia per facilitar un millor tractament en estadis assimptomàtics i així evitar la progressió a una patologia més severa, amb tractaments menys agressius i amb menys seqüeles. Per aconseguir una detecció precoç existeixen els programes de cribratge, en són exemples els de càncer de mama, de coll d'úter o el de còlon i recte.
Per fer encara més visible aquesta malaltia i conscienciar la població es durà a terme una xerrada interactiva i divulgativa online. Hi participaran professionals de Primària i de l'Hospital on explicaran accions de promoció de la salut i els programes de cribratge que s'estan realitzant en aquests moments.

També explicarem com funciona la Unitat de Diagnòstic Ràpid, és a dir, quan el pacient consulta per algun signe o símptoma d'alerta, s'activa un circuit que coordina una assistència multidisciplinar per a un diagnòstic i tractament immediat, liderat per una gestora de casos.

PROGRAMA

Benvinguda
Dr. Jordi Monedero, Dr. Joan Miquel Carbonell i Dra. Carme Riera

Presentació del vídeo "VIU". Donem veu a persones que han patit un càncer
Sr. David Zambudio i Sra. Cristina Roca

Què és la prevenció? Tipus de cribratge. Com treballem
Dr. Xavier Cantero

Cribratge càncer de colon i recte
Dr. Fernando Enríquez i Dra. Griselda Gonzàlez

Cribratge càncer de cèrvix
Dra. Judit Martínez i Sra. Eva Martínez

Cribratge càncer de mama
Dra. Laura Cusiné i Sra. Assumpta Espinagosa

ADI (Atenció Diagnòstic Immediat)
Dr. Xavier Guedes, Dr. Daniel Casanova, Dr. Ricard Izquierdo i Sra. Núria Ollé