La seva opinió sobre la nostra web

Més informació

Informació COVID

Més informació

Els nostres valors

La igualtat, la Responsabilitat Social Corporativa, orientats als usuaris, actitud innovadora, Creixement i reconeixement professional, l'orientació al ciutadà, el treball en equip, la implicació professional i institucional, la transparència, el tracte humà, la proximitat a les persones i la promoció de la salut.

Com ens pots ajudar a fer front al Coronavirus SARS-COV-2

Més informació

La nostra raó de ser

És donar resposta a les necessitats, experiències i expectatives de salut de les persones mitjançant una atenció sanitària integral i de qualitat, de forma sostenible i socialment responsbale.

CSA - Consorci Sanitari de l'Anoia

Notícies

Agenda