Algunes d’aquestes normes poden veure's afectades amb motiu de la situació COVID-19; així que si té dubtes, consulti aquest document (pdf) o bé demani informació a la Unitat d'Atenció al ciutadà, mitjnaçant el correu uac@csa.cat