En un document de voluntats anticipades, també conegut com a "testament vital", vostè expressa la seva voluntat sobre les atencions mèdiques que desitja rebre o no rebre en el cas que pateixi una malaltia irreversible o terminal, que l'hagi portat a un estat que li impedeixi expressar-se per si mateix.

Pot descarregar-se aquest formulari i sol·licitar-ho a l'Hospital o bé portar-ho al CAP Igualada Nord si vostè pertany a aquesta Àrea Bàsica.