Unitat Funcional de la Seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l'Anoia

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la Seguretat del Pacient com la reducció del risc de dany innecessari associat a l'atenció sanitària fins a un mínim acceptable. Fa referència a les nocions col·lectives dels coneixements del moment, als recursos disponibles i al context en què es presta l'atenció.

El perquè de vetllar per la seguretat del pacient es deu a què quan anem a visitar-nos a un centre d'atenció sanitària, prenem un fàrmac o som sotmesos a una intervenció quirúrgica, volem sentir-nos segurs confiant que els professionals de la salut treballen per oferir un servei segur, efectiu i eficaç.

El Pla Estratègic en Seguretat dels Pacients de Catalunya marca les següents quatre línies estratègiques:

  1. Impulsar la cultura de la Seguretat
  2. Difondre el coneixement de la Seguretat
  3. Implicar els professionals i els pacients
  4. Establir fòrums de comunicació.

En aquest marc s'han portat a terme diverses iniciatives que han permès assolir uns resultats força significatius en aspectes que han estat objecte de millora. En aquest sentit, cal esmentar els esforços en l'àmbit de prevenció de la infecció nosocomial, en la seguretat en la utilització de sang i derivats sanguinis i en la prevenció d'errors de medicació, entre altres.

El Consorci Sanitari de l'Anoia aposta per fomentar al màxim la SEGURETAT DEL PACIENT i contribuir a fomentar els hàbits saludables de la ciutadania. Per això, hem creat LA UNITAT FUNCIONAL DE LA SEGURETAT DEL PACIENT (UFSP) DEL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA.

Així, des de la UFSP publiquem un seguit de continguts amb l'objectiu de:

  • Informar els ciutadans sobre aspectes relacionats amb la seva seguretat com a pacients i com fer la seva atenció més segura.
  • Informar els professionals sobre les bones pràctiques en seguretat dels pacients basades en el coneixement científic i sobre els projectes realitzats o en curs els centres sanitaris.
  • Formar en seguretat dels pacients, tant als ciutadans com als professionals sanitaris
  • Estimular els pacients a assumir un paper més actiu en la pròpia assistència sanitària.
  • Contribuir en la prevenció d'esdeveniments adversos associats amb l'atenció sanitària.

Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a:

Unitat Funcional de la Seguretat del Pacient (UFSP), CSA
seguretatdelpacient@csa.cat

En aquests apartats farem referència a consells sobre ingrés hospitalari, visites mèdiques, proves complementàries, visites urgents, propagació d'infeccions, higiene de les mans, etc.