Quasi tothom en algun moment de la vida hem pres algun medicament. La finalitat amb què es pren és per alleugerir alguna molèstia, millorar o curar-se d'alguna malaltia. Però si prenem medicaments de manera incorrecta o en fem un ús inadequat podem estar en risc de patir algun dany, discapacitat o inclús morir.

Els incidents relacionats amb l'ús inadequat de medicaments s'anomenen errors de medicació. Un error de medicació es defineix com "qualsevol incident prevenible que pot ocasionar danys al pacient, a causa d'una utilització inapropiada dels medicaments".

Els errors de medicació es poden donar tant en centres sanitaris com la mateixa llar. Alguns dels factors relacionats amb els errors de medicació són: estar prenent 5 o més fàrmacs, automedicar-se, emmagatzemar medicaments a casa, la facilitat d'accés a medicaments, la confusió d'un medicament per un altre, la falta d'informació/comunicació o l'error humà entre altres.

És molt important que les persones tinguem informació per evitar riscos innecessaris quan prenem medicaments. Per això, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es donen una sèrie de consells bàsics per saber què podem fer per evitar errors de medicació.

Consells bàsics per evitar errors de medicació

 • Faciliteu al metge/ssa una llista dels medicaments que preneu (amb... o sense recepta). Quan us canviïn la medicació, modifiqueu també la llista.
 • Comuniqueu als professionals de la salut que us atenen si esteu prenent algun tipus de vitamina, plantes medicinals, complement dietètic o altres fàrmacs.
 • Informeu si teniu qualsevol tipus d'al·lèrgia o patiu reaccions adverses a certs medicaments. Si esteu embarassada o creieu que podríeu estar-ho, feu-ho saber abans de prendre cap medicament.
 • Aviseu al personal mèdic que us atén si patiu alguna malaltia crònica, diabetis o pressió arterial alta.
 • Demaneu al metge/ssa que us expliqui amb llenguatge entenedor com prendre el medicament, a quines hores i la durada del tractament.
 • Assegureu-vos que enteneu la recepta del metge/ssa. Expliqueu al professional sanitari el que heu entès per verificar la comunicació.
 • Pregunteu quins són els possibles efectes secundaris del medicament prescrit i què cal fer en cas que es presentin i si heu de tenir alguna precaució especial durant el tractament.
 • Informeu-vos sobre quina és la millor manera de mesurar les dosis de medicament líquid. Les culleres habituals poden no ser la millor solució.
 • Si penseu que podeu rebre un medicament equivocat o incorrecte, no tingueu por d'indicar-ho al metge/ssa o personal d'infermeria.
 • Guardeu els medicaments en els seus envasos originals.
 • No prengueu pel vostre compte medicaments que estan prenent altres persones, ja que no sabeu si poden modificar l'eficàcia de la vostra medicació, si la dosi és l'adequada per a vosaltres o si hi podeu ser al·lèrgics.
 • Eviteu els fàrmacs falsificats i compreu sempre els medicaments a la farmàcia.