La Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària és un contracte social entre la ciutadania i el sistema de salut.

S'hi defineix què esperem les persones del sistema sanitari (drets) i també com ens hi comprometem com a individus actius (deures).

Els principis sobre els quals es basa la Carta són:

  • el reconeixement de la dignitat de la persona
  • la llibertat i l'autonomia
  • la igualtat
  • l'accés a la informació i al coneixement en salut
  • i el compromís cívic.

Carta de Drets i Deures de la Ciutadania