El Servei d'Anestesiologia i Medicina Crítica és un servei clínic a qui li corresponen les següents responsabilitats: la medicina perioperatòria, la reanimació i el tractament intensiu de situacions d'alteració vital, el tractament del dolor, l'assistència per a la sedació, anestèsia, analgèsia en àrees diagnòstiques o terapèutiques no quirúrgiques i sales de part.

Aquests camps tan amplis, sobretot la reanimació i el dolor, que no són camps exclusius sinó que es comparteixen amb altres especialitats.

Ubicació: Planta 2

Cap del servei:

Santiago Abreu

Supervisora/or:

M. Rosa Torres

Equips assistencials

  • Anestesiologia
  • Medicina Crítica
  • Unitat de Dolor Crònic

Equips multidisciplinars

Unitat de Geriatria Aguda de Cirurgia i Traumatologia

  • Traumatologia
  • Cirurgia general
  • Anestesiologia
  • Geriatria

Programes assistencials

  • Programa de dolor agut postoperatori
  • Programa d'estalvi de sang i alternatives a la transfusió