El Decret 125/2007 de 5 de juny, regula l'exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica.

La segona opinió mèdica és un informe mèdic emès a petició de la persona malalta o de les persones que puguin actuar en el seu nom i que té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d'especial gravetat.