La Unitat d'Atenció al Ciutadà és la responsable de vetllar pel compliment dels drets i dels deures dels pacients, legalment atorgats. El nostre objectiu és garantir una atenció global de qualitat basada en una actitud de servei i de respecte.

Horari d'atenció al públic – HOSPITAL UNIVERSITARI

 • dies laborables de dilluns a divendres de 9h a 13:30h i els dimarts i dijous, ampliable de 16h a 17:45h.
 • Juliol i Agost de 9 a 13:30 h.

Si no ha trobat el tràmit que li interessa entre els anteriors pot:

 • contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a uac@csa.cat.
 • o bé fer-ho personalment, dirigint-se a la Unitat d'Atenció al Ciutadà situada a la primera planta de l'Hospital.
 • o a través del telèfon d'atenció al ciutadà 93 807 55 76 de dilluns a divendres en l’horari d’atenció al públic.

--------------------------------------------------------------------

Horari d'atenció al públic - CAP Igualada Nord

 • de dilluns a divendres de 08 h a 20 h.
 • A  partir de les 20 h, dissabtes i diumenges, l’atenció primària s’atèn al Passeig Verdaguer, 170 (Tel. 938053500)

Si no ha trobat el tràmit que li interessa entre els anteriors pot:

 • enviar-nos un correu electrònic a capnord@csa.cat .
 • fer-ho personalment, dirigint-se al CAP c/Bèlgica 5 
 • o bé a través del telèfon 93 807 58 00.

L'horari per sol·licitar i recollir documentació clínica (informes, proves...) a l’Hospital: 

 • dies laborables de dilluns a divendres de 10h a 17h al pùnt d’informació (al vestíbul de l’hospital)
 • Per a consultes telefòniques relacionades amb la sol·licitud de documentació clínica a través del telèfon 93 807 55 89.

Recordeu

 • Si és titular de la Història clínica, quan la recollida no sigui presencial, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, còpia de la seva identificació (DNI/NIE o passaport)
 • Si és representant, cal adjuntar còpia del DNI, passaport o documentació equivalent del titular i del representant, així com també una autorització signada del titular de la Història clínica.
 • Per a pacients difunts, adjuntar còpia del llibre de família o documentació que acrediti la situació d'hereu.
 • Per a menors de 14 anys, adjuntar còpia del llibre de família o document que acrediti la tutela.
 • Per a incapacitat: adjuntar còpia del document acreditatiu de la representació o tutoria.