Els serveis de salut mental són serveis de referència comarcal i estan integrats en diferents línies d'atenció. Segueixen un model integral interdisciplinari i intersectorial, amb la participació de serveis sanitaris i de recursos socials i educatius. Es prioritza l'atenció i la inserció a la comunitat, i es tenen en compte les necessitats dels pacients i de les seves famílies.


 • Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions (CASD)
  Tel. 93 807 57 00
  De dilluns i dimecres de 8 a 18 h. Dimarts, dijous i devendres de 8 a 15 h. 
  c/. Bèlgica, 5 - 08700 Igualada
 • Centre de Dia de Salut Mental (CDSM)
  Tel. 93 807 57 00
  Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8 a 15 h. Dijous de 8 a 18 h. 
  Plaça Espanya, 8 - 08700 Igualada
 • Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)
  Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults (HDA)
  Hospital de Dia de Salut Mental Infantojuvenil (HDSMIJ)
  Tel. 93 807 57 00
  De dilluns i dimecres de 8 a 18 h. Dimarts, dijous i devendres de 8 a 15 h. 
  c/. Bèlgica, 5 - 08700 Igualada
 • Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)
  Tel. 93 807 57 00
  De dilluns i dimecres de 8 a 18 h. Dimarts, dijous i devendres de 8 a 15 h. 
  c/. Bèlgica, 5 - 08700 Igualada
 • Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)
  Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults (HDA)
  Hospital de Dia de Salut Mental Infantojuvenil (HDSMIJ)
  Tel. 93 807 57 00
  De dilluns i dimecres de 8 a 18 h. Dimarts, dijous i devendres de 8 a 15 h. 
  c/. Bèlgica, 5 - 08700 Igualada

Centre de Salut Mental

Contacta amb nosaltres:

Tel. 93 807 57 00 o salutmentaligualada@csa.cat 

Adreça: C/ Bèlgica, 5

08700 Igualada