La detecció precoç del càncer de mama ha de continuar

Les mamografies són proves senzilles que es fan en el servei de radiologia de l'Hospital Universitari d'Igualada, es realitzen amb les màximes garanties de seguretat i higiene, seguint els protocols establerts pels nostres especialistes d'infeccions.

Disposem d'una sala d'espera suficientment gran per mantenir les distàncies de seguretat i hem ajustat les agendes per evitar aglomeracions de persones. Cada vegada que es realitza una mamografia es porta a termes la desinfecció del mamògraf per part del tècnic de radiologia i es desinfecten totes les superfícies que han estat en contacte amb la dona.

Per tal de poder garantir les mesures de seguretat, us recomanem venir soles, amb mascareta, fer ús del gel hidroalcohòlic i ajustar-se a l'hora de la cita; no venir abans.

És molt important tenir l'adreça i  el telèfon actualitzats en el Registre Central d'Assegurats de Catalunya, des d'on se'ns faciliten les vostres dades per poder-vos convidar al Programa. Us animem a comprovar-ho a través del 061 o des del seu Centre d'Atenció Primària.

Des del mes de juny del 2020, que vam reemprendre les mamografies de cribratge, no ens han comunicat cap cas de COVID19 que s'hagi contagiat a la sala d'espera de radiologia, ni al box de mamografies. La prevenció del càncer de mama ha de continuar en temps de coronavirus.

Us animem a venir i fer-se la mamografia. És segur i és la prova més aconsellable per detectar lesions malignes o premalignes a temps!!!!