La FLS Anoia premiada als premis Best In Class (BIC) 2020 per segon any consecutiu,

BiC 2020_2

L'edició d'enguany ha comptat amb la participació de més de 90 Hospitals amb un total de 300 Serveis Especialitzats a nivell de l'Estat Espanyol.

La FLS Anoia, que conformen el Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA), la Fundació Sanitària Sant Josep (FSSJ) i l'Institut Català de la Salut (ICS), torna a demostrar, per segon any consecutiu, que només un model transversal i multiprofessional és capaç d'oferir els millors resultats en el tractament i prevenció de les fractures per fragilitat. La seva fórmula, té un benefici clar i aconsegueix reduir en un 40 per cent les anomenades fractures majors (les fractures de maluc, de pelvis, de vèrtebra i d'húmer), segons l'experiència acumulada.

El Dr. Enric Duaso, responsable del Servei de Geriatria i Atenció Pal·liativa del CSA i coordinador de la FLS Anoia, acompanyat pel Dr. Ferran Garcia, gerent del CSA, per la Dra. Carme Riera, directora del Servei d'Atenció Primària (SAP) del ICS de l'Anoia, i pel Sr. Lluís Pujol, gerent de la FSSJ, al costat d'una part de l'equip multiprofessional de la FLS Anoia, van rebre el premi “Best in Class”, en aquesta ocasió, de manera virtual el passat dia 17 de Desembre de 2020.

El Dr. Duaso va insistir que estem davant d'una epidèmia, l'anomenada epidèmia silenciosa de segle XXI, que és l'osteoporosi, i de la seva cara més visible com són les fractures per fragilitat òssia (canell, húmer, vèrtebra, maluc, pelvis, etc.) Va recordar que a Espanya hi ha aproximadament unes 300.000 fractures per fragilitat òssia a l'any i, amb l'envelliment de la població, aquestes s'incrementarà en un 40 per cent d'aquí a l'any 2030.

 Un model de futur

En aquest context, el Dr. Duaso ha subratllat que està convençut en la necessitat de donar resposta amb models com el d'aquesta Unitat: "Model totalment transversal, en el qual hi ha d'haver multiprofessionalitat amb metges de diferents especialitats, infermeria, gestió, fisioteràpia i teràpia ocupacional, farmàcia, odontologia i d'altres professions de diferents àmbits assistencials".

El segell d'identitat de la FLS Anoia, ve derivat de l'atenció que ofereixen a les persones que han tingut una fractura. Donat que al darrera d'una fractura per fragilitat òssia acostuma haver-hi l'osteoporosi i una caiguda,  l'atenció sorgeix de la necessitat d'estudiar i tractar l'osteoporosi i les caigudes. Per això, el seu treball multidisciplinari i multinivell, d'una banda, dona resposta a l'Osteoporosi (hàbits saludables, activitat física i tractament farmacològic específic en que la Gestió de Casos és fonamental per a la seva adherència) i d'altra banda, dona resposta a l'estudi i prevenció de les caigudes amb la Unitat Especialitzada en Prevenció de Fractures i Caigudes (EPFiC).

En aquest tipus d'unitat multicèntriques i s'atén a les persones, creant una estructura capaç de garantir la continuïtat assistencial. S'integren aquí diferents nivells com són: l'Atenció Hospitalària, l'Atenció Intermèdia (unitat de prevenció de caigudes) i l'Atenció Primària.

 A la recerca del/la pacient

En un context com l'actual ,derivat de la Pandèmia COVID'19, aquesta fórmula d'èxit també s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies. En paraules del Dr. Duaso "Junts hem pogut donar la cara a l'epidèmia de COVID; hem estès el model fent un nou procés. Aquesta vegada, nosaltres hem anat als malalts i així hem pogut fer front a l'epidèmia sense perdre cap pacient en el camí, ni en la captació, ni en el tractament, ni en el seguiment", va assegurar. Amb aquesta finalitat, la unitat ha sabut aprofitar el potencial de la telemedicina i l'aproximació dels equips d'atenció primària a tota la població.

En matèria de gestió, van identificar els desafiaments i la importància del lideratge en aquest enfocament. "Tota la gent que conforma la FLS està altament compromesa i sap, que el que estan fent, té un impacte en la prevenció de noves fractures per fragilitat òssia. És un model d'èxit que s'hauria de poder replicar per altres problemes de salut", va destacar la Dra. Carme Riera.

Objectiu comú i lideratge

En la mateixa línia es va manifestar el Dr. Ferran García: "Quan hi ha un objectiu comú i lideratge i tots els que hi estan s'ho creuen, el resultat és bo. Si busquem prevenció i el pacient es mou pel sistema, és bàsic que des del territori, des de la comunitat, els diferents elements sanitaris s'uneixin en un mateix objectiu ", va exposar.

Va afegir que "ha de ser longitudinal, incorporar l'aspecte del coneixement. Cada especialitat aporta el que sap fer i es potencia; i són diferents proveïdors. L'èmfasi està en la qualitat de l'assistència envers al pacient. Hauríem exportar-ho a altres formes de fer i d'atendre". En la seva opinió, "és bàsic que els sistemes facin fórmules de finançament d'aquests models".

Per la seva banda, el Sr. Lluís Pujol, va detallar que després de quatre anys en aquest projecte s'han atès ja al voltant de 180 persones a l'Escola de Prevenció de Fractures i Caigudes.

Patrocinadors

En representació dels patrocinadors també van participar en l'entrega virtual d'aquest prestigiós premi “Best in Class” el Dr. Pablo Talavera, Director Mèdic d'UCB, i la Dra. Laura Pellisé, “Head of Policy & Government Affairs” d'Amgen.

El Dr. Pablo Talavera va reconèixer la imponent tasca d'aquesta unitat (FLS Anoia) i va subratllar la gran tragèdia que es subscriu darrere de l'osteoporosi, amb un 72 per cent dels pacients que no reben tractament, precisament perquè "falta estendre aquest beneficiós model de salut que, a més, es clarament cost-efectiu".

Que "els FLS siguin una mostra claríssima, que cau pel seu propi pes, d'eficiència sanitària orientada al valor i als resultats i a un ús racional dels recursos.....un es pregunta com potser que no estigui més implantat, quan beneficia a tothom. En aquesta unitat hi ha diverses institucions, amb una gran complexitat organitzativa, però darrere hi ha les persones i el lideratge", ha conclòs.