Normativa sobre la represa d'activitat - acompanyament pacients

INFORMACIÓ - ACOMPANYANTS I FAMILIARS

 • És obligatori l'ús de la mascareta i la rentada de mans en entrar i sortir del centre i de l'habitació.
 • La informació mèdica als familiars es donarà telefònicament, exceptuant els casos que l'especialista citi presencialment a la família.
 • No es permeten visites socials.
 • Només es permet 1 acompanyant i sempre el mateix.
 • Es demanarà el DNI de l'acompanyant i el personal de seguretat comprovarà que sigui la persona designada.
 • No està permès sortir de l'habitació excepte per accedir al menjador.

HORARIS - ACOMPANYANTS

 • 13h a 15h pacients habitacions senars.
 • 19h a 21h pacients habitacions parells
 • Pacients UCI, especialista-família pactaran horari.
 • Les necessitats d'acompanyants en cas de pacients dependents es valoraran individualment.

ABSTENIR-SE DE VISITAR EL CENTRE EN CAS DE:

 • Presentar símptomes respiratoris, gripals o febre.
 • Haver tingut contacte amb casos probables o confirmats recentment d'infecció per coronavirus

ADMISSIONS D'HOSPITALITZACIÓ - Telèfon 93 807 56 00

 • De dilluns a divendres de 7h a 20h.
 • Caps de setmana i festius de 9h a 16h.
 • Fora d'aquests horaris, s'hauran de dirigir a Admissions d'Urgències - tel. 938075577
 • Per a qualsevol dubte, també es pot contactar a través de la web mitjançant el formulari CONTACTA AMB NOSALTRES a la página principal de la web www.csa.cat