La digitalització del bloc quirúrgic de l’Hospital d’Igualada: cas d’èxit del congrés AECOC Salut

Els dies 26 i 27 de maig s'ha celebrat el congrés AECOC salut, un esdeveniment en el que participen fabricants, distribuïdors, serveis de salut i hospitals per a posar en comú casos d'èxit, innovacions i estratègies Best In Class en el sector de la salut.

En aquest marc i dins del bloc "Hospitals que lideren la gestió del canvi", el Dr. Josep Camps ha explicat en què ha consistit el projecte de millora del bloc quirúrgic, sobretot tenint en compte la rellevància que té aquesta àrea dins l'hospital.

Per aquest motiu primerament es va realitzar un anàlisi del procés quirúrgic i així posar de manifest les problemàtiques existents: "A vegades una intervenció no pot començar perquè simplement no s'ha avisat a la persona que ha de netejar, o perquè està ocupada, o perquè el zelador no sap que tenia que buscar aquell pacient" eren alguns dels exemples que deia el Dr. Camps.

Fruit d'aquest anàlisi i amb l'objectiu d'abordar aquestes problemàtiques, l'hospital va apostar per la digitalització del procés en dos àrees principals: la planificació quirúrgica i la traçabilitat del pacient.