L’Hospital Universitari d’Igualada flexibilitza les mesures per als acompanyants

Accés Hospital Universitari d'Igualada

L'Hospital Universitari d'Igualada actualitza el protocol per evitar la transmissió del SARS-COV-2. Aquesta actualització, que entra en vigor aquest dilluns 28 de febrer, suposa una flexibilització general de les mesures de prevenció i parteix d'un canvi estratègic que condiciona el protocol a la vulnerabilitat del pacient. Com a principal novetat, el centre amplia l'entrada d'acompanyants (no de visites socials) per a pacients autònoms, com feia fins ara en el cas de pacients dependents. Les PCR de cribratge es faran només a pacients vulnerables i els seus acompanyants, així com a acompanyants que siguin població de risc.

Pel que fa als acompanyants en cas d'hospitalització, per a pacients autònoms es permetrà l'entrada de dos acompanyants, que no poden ser coincidents, en les franges habilitades (de 13 h a 16 h i de 19 h a 22 h). Per a pacients dependents i que necessiten acompanyament les 24 hores (com menors d'edat, pacients desorientats, grans dependents físics o psíquics o pacients amb la targeta "Cuida'm"), es permet l'accés de tres persones, dos de les quals poden coincidir en el temps. En canvi, si el pacient està hospitalitzat a la zona Covid, només es permetrà l'acompanyament en els pacients dependents, amb un màxim de dos acompanyants que no poden coincidir. En aquest darrer cas, l'acompanyant haurà d'estar correctament vacunat, no pertànyer a cap grup de risc i dur l'Equip de Protecció Individual (EPI) tota l'estona.

Pel que fa a les dones que vagin de part, es permet un acompanyants durant el part, i dos acompanyants durant l’ingrés a planta, que no poden ser coincidents.

En el cas de pacients en situació de final de vida, no es limita el nombre de persones per a l'acomiadament, sempre respectant les mesures de prevenció.

Pel que fa als acompanyaments a la Unitat de Cures Intensives (UCI), es manté la visita diària en les franges de 13:30 h a 14:30 h i de 20 h a 21 h per a un màxim de dos acompanyants que no poden ser coincidents. Com a novetat, es deixa a criteri de l'equip assistencial permetre la coincidència dels acompanyants en el moment d'informar sobre l'estat del pacient.  

A Urgències, en el cas de pacients dependents, es permet un acompanyant durant tota l'estada. Pel que fa a pacients autònoms, es recomana que l'acompanyant s'esperi fora i, si el pacient així ho desitja, se'l farà entrar en el moment d'informar sobre l'estat del pacient, tant després de la primera valoració, com després de la realització de proves complementàries i per informar sobre el diagnòstic i evolució. En pacients que hagin d'acudir a Urgències per Covid-19, no està permès l'acompanyament de persones autònomes.  Pel que fa a l'àrea Ambulatòria, es permet l'entrada d'un acompanyant.

Un altre dels canvis significatius d'aquest protocol, és en relació a les PCR de cribratge. Si bé fins a dia d'avui es feien PCR a tots els pacients i acompanyants, indiferentment de la seva condició de risc i estat vacunal, amb el nou protocol només es realitzaran PCR de cribratge als pacients vulnerables que ingressin i als seus acompanyants. També es farà PCR als acompanyants que siguin població de risc (independentment de si al pacient a qui acompanyen ho és o no). En aquests casos, només podran accedir a la zona no-Covid i se'ls demana, a més, que estiguin correctament vacunats i duguin mascareta FFP2.   

A més de totes aquestes mesures, segueixen en vigor les mesures generals al centre hospitalari, com la obligatorietat de dur mascareta quirúrgica o FFP2, i la ventilació regular de totes les àrees.

La població vulnerable, el centre del nou protocol

A dia d'avui la variant predominant de la Covid-19 és l'Òmicron. Una variant que produeix majoritàriament una malaltia lleu, però que pot agreujar-se en persones no vacunades, amb la vacunació incompleta o en pacients vulnerables. És en aquest segment de la població on incideix el nou protocol per evitar la transmissió del SARS-Cov-2 a l'Hospital Universitari d'Igualada, centrant-se en la protecció de les persones que tenen alguna condició de risc i, per tant, més probabilitats de patir una malaltia greu.

En aquest cas, s'estableix com a població vulnerable: els no vacunats o amb vacunació incompleta; els majors de 65 anys; les persones amb comorbiditats cròniques; les persones immunosuprimides, ja sigui farmacològicament o per malalties immunes; les persones amb càncer sòlid o hematològic en tractament; els trasplantats sòlids o de progenitors hematopoètics en els últims dos anys amb tractament immunosupressor; les persones amb Síndrome de Down majors de 40 anys; i les dones embarassades.