El Consorci Sanitari de l’Anoia desenvoluparà una plataforma digital de formació en salut mental gràcies a l’impuls del CIMTI

El projecte ePsychology Academy, ideat de forma col·laborativa entre el Servei de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) i la Universitat Ramon Llull, ha estat seleccionat pel Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI) com un dels projectes innovadors que ajudarà a desenvolupar. Es tracta d'una plataforma digital que permet la formació de professionals de l'àmbit de la salut mental mitjançant l'anàlisi de casos clínics, el seguiment d'intervencions de pacients i famílies, i l'optimització de la prevenció i detecció precoç de problemàtiques.

La plataforma comptarà amb la presència virtual de docents i supervisors que podran exercir docència i suport directe a grups d'alumnes. Els continguts teòrics es complementaran amb atenció directa i indirecta a pacients i famílies. D'aquesta manera, s'analitzaran casos clínics, es dissenyaran intervencions preventives i psicoterapèutiques i es faran seguiments clínics. La plataforma està dirigida a professionals de la salut, especialment d'Atenció Primària, i de professions dedicades al treball comunitari. Es realitzarà una primera prova pilot amb els professionals del CAP Igualada Nord (Consorci Sanitari de l'Anoia), que servirà per proposar l'ampliació a la resta d'Àrees Bàsiques de Salut de l'Anoia així com a d'altres professionals vinculats amb la salut mental (centres de salut mental infantojuvenil i d'adults, d'atenció a les drogodependències, hospitals de dia en salut mental, servei de rehabilitació comunitària, serveis socials, educatius, etc.).

Segons el director del Servei de Salut Mental i Addiccions del CSA, Dr. Josep Checa, "els Serveis de Salut Mental i Addiccions tenim un interès especial en desenvolupar un model comunitari en salut mental, basat en la col·laboració i el repartiment de responsabilitats. L'aliança amb els equips d'Atenció Primària és bàsica, en aquest sentit".

Malgrat la formació telemàtica està molt estesa actualment, no existeix cap precedent pensat expressament per als professionals comunitaris en el seu propi lloc de treball. Aquesta eina és, a més, especialment oportuna per salvar les distàncies geogràfiques en el període postpandèmic i en l'àmbit rural.

Aquesta proposta innovadora ha estat seleccionada en el marc de la Crida Repte del CIMTI de l'any 2021, que estava centrada en salut mental, amb l'objectiu d'atraure innovacions d'alt impacte i ajudar a implantar-les al sistema sanitari i social perquè se'n pugui beneficiar la ciutadania. En total s'havien presentat 38 projectes en aquesta crida, dels quals se n'han escollit 16 que passaran a formar part del "Programa Impacte". Durant un any, fins al març de 2023, el CIMTI, a través d'aquest programa, oferirà serveis en diferents àrees que són essencials per a la maduració i implementació dels projectes. "El fet d'haver estat seleccionats, de la mà de dos equips d'experts en recerca i millora tecnològica universitaris, ens ajudarà a optimitzar la nostra posició per transmetre i compartir coneixements i experiències, amb la intenció d'orientar la resolució dels trastorns mentals i les situacions de risc que experimenta la població", explica el Dr. Checa.

El projecte ePsychology Academy ha estat desenvolupat pel Servei de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l'Anoia, en col·laboració amb la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport - Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i el Grup de Recerca en Technology Enhanced Learning (GRETEL) de La Salle (Universitat Ramon Llull). Els principals membres de l'equip són el Dr. Josep Checa, la Dra. Anna Vilaregut, el Dr. Xavi Canaleta, la psicòloga Sònia Torras i l'enginyer Eduard Martí.

El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI)

El CIMTI és una iniciativa que va néixer l'any 2016 per  millorar, a nivell de país, l'índex de transformació de la recerca científica en innovació. Es presenta com un projecte que busca aconseguir que l'excel·lència en la recerca es reflecteixi en una excel·lència en innovació.  Està al servei dels emprenedors i del sistema català de salut i social.

L'any 2021, el CIMTI va obrir dues Crides d'Innovació, dirigides a propostes transformadores en l'àmbit de salut i social, i una Crida Repte oberta a projectes que donen resposta a reptes específics. La temàtica d'aquest repte es decideix en col·laboració amb persones expertes provinents d'agents del sistema de salut i social i l'any 2021 es va decidir que la Crida Repte CIMTI se centrés en salut mental.