El CAP Igualada Nord obre una consulta especialitzada en prescripció d'activitat física per a malalts crònics

El CAP Igualada Nord - Consorci Sanitari de l'Anoia posa en marxa una consulta especialitzada en prescripció d'activitat física com a tractament per a malalts crònics. Després de dur a terme una prova amb pacients durant tres mesos amb bons resultats, el CAP Igualada Nord ofereix aquesta consulta especialitzada un cop a la setmana amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquests malalts, que en moltes ocasions reben exclusivament un tractament farmacològic.

Amb l'obertura d'aquesta consulta, el CAP Igualada Nord es converteix en un dels centres referents de l'Anoia, amb un infermer d'Atenció Primària especialitzat en activitat física i patologies que, treballant conjuntament amb un fisioterapeuta del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital Universitari d'Igualada, prepara un programa d'activitat física específic per a cada pacient, segons la seva edat, el seu estat físic i seva malaltia. En cada cas, es fa una avaluació del pacient, amb la realització de les proves que es considerin adients, per tal de conèixer la seva condició i necessitats i poder preparar un programa d'exercicis que li permeti millorar la qualitat de vida i reduir la seva necessitat de fàrmacs. En els casos amb més complexitat, serà el fisioterapeuta qui prescuigui una pauta d'exercici terapeutic i en faci el seguiment per millorar i mantenir la qualitat de vida del pacient. El treball en aquest equip multidisciplinari permet sumar els coneixements i les competències de cada professional en benefici del pacient.

De moment, la consulta està dirigida a tres tipus patologies; persones amb insuficiència cardíaca (ICC), diabètics amb un control deficient de la malaltia, i pacients postcovid de baixa complexitat. Principalment, es recomana un programa d'activitat aeròbica (caminar, córrer, bicicleta, natació, marxa nòrdica...), així com exercicis de força, cada cop més importants dins els programes d'activitat física. Els professionals, a més d'elaborar el programa i ensenyar, si cal, la tècnica, porten un control de la intensitat i freqüència de l'activitat, n'avaluen els resultats i ajusten periòdicament la pauta recomanada.

En el cas dels pacients postcovid, aquesta activitat se centra especialment en el treball respiratori i de rehabilitació muscular, mentre que en els pacients amb insuficiència cardíaca se'ls recomana una activitat física suau, com és caminar, i se'n controlen els indicadors. En el cas dels diabètics, el principal objectiu és ajudar a mantenir un bon nivell de sucre en sang través de l'activitat física. En tots els casos, la consulta d'Atenció Primària treballa en coordinació amb els serveis de Cardiologia, Rehabilitació i Fisioteràpia de l'Hospital Universitari d'Igualada i la Unitat de Medicina Esportiva (UME) del Consorci Sanitari de l'Anoia per tal d'adequar el tractament a les necessitats de cada pacient i portar-ne un control exhaustiu si s'escau.

El director assistencial extrahospitalari del CSA, Joan Miquel Carbonell, explica que "la obertura d'aquest servei apropa l'exercici físic a la ciutadania en un format que s'ajusta a les condicions de cada ciutadà: edat, gènere, patologies presents. A més, reforça el paper de la infermeria com a agent de salut proper al pacient i engega una modalitat d'atenció que suposa un seguit de beneficis pels usuaris del CAP Nord".

A partir d'ara, els pacients d'aquest centre d'Atenció Primària que pateixin patologies cròniques, sota criteri del seu metge o infermera podran disposar d'aquest servei de salut. De moment, s'oferirà un cop a la setmana.

L'activitat física, aliada per conviure amb les malalties cròniques

Són nombrosos els estudis que han demostrat que l'activitat física contribueix amb escreix a la millora de la salut física i mental de la població. En les patologies cròniques és un hàbit clau per aconseguir el benestar del pacient. La manca d'exercici comporta una disminució de la salut de la població així com un deteriorament de la qualitat de vida i una disminució de l'esperança de vida. Un fet que acaba repercutint en una pressió assistencial que recau, sovint, en l'Atenció Primària, primer esglaó del sistema de salut.

Precisament per aquest motiu, la promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable és una de les línies estratègiques del Departament de Salut per combatre problemes de salut pública com l'obesitat i altres patologies. El Departament impulsa la promoció de l'activitat física al sistema sanitaris des del 2005, té com a objectius difondre les recomanacions d'activitat física per a una bona salut, i aconseguir una població mes activa. Per assolir aquestes fites, s'actua a través de la:

· Capacitació dels professionals per a la prescripció i el consell d'activitat física

· Promoció d'entorns per a la pràctica d'activitat física a nivell local

· Creació de xarxes locals per a la promoció de l'activitat física

Aquesta iniciativa pionera del Departament de Salut, que va ser reconeguda amb el premi NAOS al 2008, s'inclou dins del Pla de salut, el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) i forma part de les iniciatives de l'àmbit sanitari del Pla integral de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable (PAAS).