L’Àrea Integral de Farmàcia del Consorci Sanitari de l’Anoia renova la certificació de qualitat

L'Àrea Integral de Farmàcia del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) ha renovat la certificació de qualitat ISO 9001:2015, atorgada per SPG CERTIFICACION, S.L. Des de l'any 2010 l'àrea de Farmàcia ha renovat anualment aquesta certificació, enguany amb un assoliment del 96%.

Concretament, les activitats acreditades són l'atenció farmacèutica a pacients hospitalitzats, ambulants i externs; la dispensació i distribució de medicaments a pacients hospitalitzats i externs; la Comissió de farmàcia i terapèutica, i l'elaboració de medicaments com les fórmules magistrals, les quimioteràpies i altres medicaments estèrils.

Segons Daniel Ferràndez, cap de l'Àrea Integral de Farmàcia "aquesta certificació no només és una mostra de la qualitat del servei, sinó que és una eina que permet treballar en un entorn de seguretat tant pels professionals com pels pacients del centre hospitalari, i esdevé un incentiu per a la millora constant".

Les normes ISO 9000 són un sistema de gestió de la qualitat molt estès en l'àmbit sanitari i en altres sectors i activitats. Aquesta certificació suposa que una entitat externa, en aquest cas, SPG CERTIFICACION, S.L, supervisa el sistema de gestió de la qualitat d'una organització o servei i garanteix que s'ajusta a les recomanacions recollides a la norma, i que l'aplica adequadament.

L'Àrea Integral de Farmàcia del CSA s'ocupa de l'atenció farmacèutica al pacient ingressat a l'hospital, però també al pacient extern, convertint-se en una farmàcia territorial que dona servei a la població de l'Anoia. S'encarrega del subministrament, però també de la gestió integral del circuit del medicament, des de l'avaluació de medicaments, i la seva elaboració i preparació, fins la seguretat en l'ús del medicament. També desenvolupa activitat en l'àmbit de la recerca, i exerceix una tasca docent, de pregrau, amb la docència d'estudiants del grau en Farmàcia, i de postgrau amb la Formació Sanitària Especialitzada en Farmàcia Hospitalària.

L'equip de l'àrea de Farmàcia del CSA està format per una vintena de professionals: farmacèutics especialistes en farmàcia hospitalària, farmacèutics residents que cursen la seva especialitat al centre i tècnics de farmàcia.