La Regió Sanitària del Penedès constitueix el Comitè de Direcció d'Infermeria i presenta el Pla d'Acció 2024-2025 centrat en aquesta professió

L'Hospital Universitari d'Igualada va acollir divendres la constitució del Comitè de Direcció d'Infermeria de la Regió Sanitària del Penedès. Més enllà d'un espai de treball, el Comitè de Direcció d'Infermeria es configura com un punt de trobada per a la reflexió i l'anàlisi, on es compartiran plans estratègics i operatius, es debatran reptes comuns i es donaran vida a projectes innovadors. Aquest òrgan neix amb la vocació de convertir-se en un espai clau per al lideratge infermer, amb una visió territorial que s'alinea amb el Pla d'Acció de la professió Infermera 2024-2025 impulsat pel Departament de Salut.