El professional amb bata blava, el teu guia al centre de salut

Quan posem els peus en un Hospital, un CAP o qualsevol altre centre de salut sovint se'ns plantegen dubtes: on he d'anar, com puc demanar hora per a una visita, on puc aconseguir documentació clínica... De resoldre totes aquestes qüestions se n'ocupen els administratius sanitaris, els professionals en bata blava indispensables perquè els centres de salut funcionin com un rellotge.

Tothom té clar que en un hospital hi treballen metges i infermeres. Però hi ha altres col·lectius de professionals igual d'imprescindibles i molt més desconeguts, com ara els administratius sanitaris que fan possible que un centre de salut rutlli com cal.

S'identifiquen perquè porten bata blava, diferenciada de la bata blanca dels clínics, i són als centres per ajudar-nos en tot el que necessitem. Els podeu trobar darrere un taulell fent atenció presencial, telefònica o digital o bé en altres espais del centre fent tot tipus de gestió administrativa: programació de cites, gestió baixes laborals, admissions hospitalàries, registre dels nadons acabats de néixer, gestió de llistes d'espera... Ens poden orientar pels diferents espais, facilitar-nos informació clínica o registrar reclamacions, suggeriments i agraïments, entre molts altres tràmits. També fan tasques menys conegudes com ara grups focals per conèixer l'opinió dels pacients en determinats temes o, en el cas de l'Hospital Universitari d'Igualada, també fan orientació a urgències entre els pacients que esperen per ser atesos.

Actualment hi ha una formació específica reglada per aquest col·lectiu: Gestió administrativa en l'àmbit sanitari, i a més de la formació han de tenir unes habilitats com concretes: conèixer bé l'administració i tota l'activitat que es fa al seu centre de treball, dominar la gestió de la documentació clínica i, el més important, una gran capacitat comunicativa per poder entendre i ajudar el pacient amb una visió humanitzadora i facilitadora.

Rosa Marín, directora de Gestió de Pacients i Atenció a la ciutadania del Consorci Sanitari de l'Anoia explica que l'administratiu sanitari és una peça estratègica en l'Experiència del Pacient: "Quan arribem al centre de salut, el primer 'hola' ens el diu un administratiu sanitari; farà que la nostra visita sigui una experiència el més amable possible perquè ens ajudarà en tot allò que calgui". Al Consorci Sanitari de l'Anoia n'hi treballen una setantena.

Aquest passat 11 de juny s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Administratiu Sanitari. Un dia que ha de servir per reivindicar una feina discreta però imprescindible en el complex engranatge d'un equipament de salut, la tercera pota d'aquest triangle assistencial format per metges, infermeres i administratius sense la qual el sistema sanitari de ben segur que quedaria coix.