L'activitat docent de l'Hospital d'Igualada es va consolidar quan l'any 2005 va ser acreditat com a hospital docent per a la Formació Sanitària Especialitzada

L'estímul de la docència en el nostre centre es potencia, no només en l'aspecte quantitatiu amb el constant increment del currículum formatiu, sinó també, i especialment, en l'aspecte qualitatiu. Tenint en compte en primer lloc un tipus de docència que pretén millorar la nostra atenció al pacient, ja que en ell basem tota la nostra formació, sense oblidar-nos de la qualitat en el treball dels professionals.


A fi d'assolir el màxim nivell possible de competències d'aprenentatge, basem l'aspecte docent en el qual aprèn, on el docent és un facilitador i no un transmissor de coneixement. Ajudant als nostres residents a créixer i desenvolupar-se personalment i professionalment.


En l'àmbit docent ens basem en l'avaluació que ens permet reforçar l'aprenentatge de l'alumne, tot detectant les mancances ajudant a superar-les i assolir els seus objectius i potenciant els seus punts forts.

L'aprenentatge de certes competències transversals, com són la comunicació, la relació amb el pacient i amb els companys, els aspectes ètics, són bàsics en el nostre pla formatiu. L'estreta relació amb el centre 4DHealtth ens permet utilitzar la simulació com a eina formativa perquè els nostres residents adquireixin les competències clíniques, habilitats tècniques i de treball en equip que esdevinguin en una millora de la seguretat del pacient.

Departament de docència

Dr. Joan Carles Mateu
Cap d'Estudis i President de la Comissió de Docència del CSA
jcmateu@csa.cat

Elisabet Urbano
Bibliotecària i administrativa de Docència i Recerca
eurbano@csa.cat
Telèfon: 938075639

Merce Taló
Coordinadora de pràctiques
mtalo@csa.cat

Antònia Arroyo 
Administrativa de pràctiques i Aula Oberta
practiques@csa.cat